ข่าวบุญกฐินวัดป่าจริยธรรม ๒๕๖๖

ส่งข่าวบุญกฐิน วัดป่าจริยธรรม ถึงญาติธรรม
วันตั้งกองบุญกฐินสามัคคีของวัดป่าจริยธรรมตรงกับ
วันดี วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี คือหลังวันพระออกพรรษามา ๑ วัน
เป็นวันบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อให้ชาวพุทธได้รำลึกถึง
วันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากสรวงสวรรค์ หลังขึ้นไปโปรดพุทธมารดา

ด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าสัพสัตว์ทั้ง ๓ แดนโลกธาตุ ได้แลเห็นกัน
คือ แดนสวรรค์ แดนมนุษย์ และแดนอบายภูมิ สัตว์นรก วันนั้น
ได้มีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเกิดขึ้น และได้สืบสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งปีนี้เวียนมาบรรจบ ตรงกับครบรอบใน วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
โอกาสนี้ ทางวัดป่าจริยธรรม จึงได้กำหนดการ จัดการจัดงานบำเพ็ญ
บุญกุศลใหญ่ของชาวพุทธ ไว้เป็นสองงาน อยู่ในวันเดียวกันคือ..
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นี้ มีงานที่ ๑.งานบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
ในเวลา ๐๙.๐๐น. จากนั้นงานที่ ๒. ตั้งกองบุญกฐินสามัคคี มีการสมโภชน์

โดยจัดให้มีการแสดงธรรม ฟังธรรมโต้รุ่ง จนถึงเช้าวันใหม่
วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐น. ถวายกองบุญกฐินสามมัคคี
อย่างพร้อมเพียงกันทุกสาย โดยมีตัวแทนของแต่ละสายบุญ
ออกมาด้านหน้าร่วมนำกล่าวคำถวายเป็นลำดับเลขที่ แต่ละกองบุญ
จึงขอบอกบุญ มายังสาธุชนเปิดให้ท่านแจ้งความประสงค์
ร่วมจองเป็นเจ้าภาพ กองบุญกันได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์และรายได้ในการจัดงาน..
เนื่องจากสถานการณ์หลังโควิดระบาดที่ผ่านมานั้น
วัดป่าจริยธรรมได้ประสบปัญหา การขาดสภาพคล่อง
ติดขัดอยู่หลายโครงการ ซึ่งกำลังดำเนินการค้างอยู่
เช่น มีงานก่อสร้างมหาอุโบสถโบสหลังใหญ่
งานหล่อพระประธานเนื้อทองเหลืององค์ใหญ่ หน้าตัก ๖ เมตร
งานซื้อที่ดินขยายเขตพื้นที่หน้าโบสถ์ใหญ่
ค่าไฟฟ้า ค่าบำรุงอุปกณ์สถานีวิทยุธรรมมะ
และการตั้งเสาเสมาธรรมจักรหินทราย สูง ๖ เมตร
พร้อมด้วยการสร้างห้องน้ำบริการนักบุญอีก จำนวน ๒๐ ห้อง
จึงได้กำหนดกองบุญเพื่อให้สาธุชน ได้ร่วมปลดล็อคต่อบุญ
หนุนความเจริญก้าวหน้า ในคราวครั้งนี้ให้พ้นไปด้วยดี

โดยเริ่มต้นกำหนดกองบุญละ ๑๐,๐๐๐บาท
โดยรวมกันมาถวาย เป็นสาย เป็นกลุ่ม หรือเป็นคณะ
เป็นครอบครัว เป็นบุคคล ตามเห็นสมควรแก่ทุนทรัพย์ที่มี
ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์ละ ๒,๐๐๐ บาท ไม่จำกัดจำนวน
ท่านสามารถแจ้งเจตจำนงมาได้ที่ วัดป่าจริยธรรม
ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย โทร.0833275700
หรือติดต่อผ่านระบบออนไลน์ ทางเฟสบุ๊ค ทางไลน์ ของวัดป่าจริยธรรม
พิเศษ..การตั้งกองบุญกฐินครั้งนี้ ยังสามารถตั้งเป็นกองบุญอุทิศ
ไปถึงบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้วนั้น ได้พร้อมกันอีกด้วย ในเวลาเดียวกัน
จึงขอเชิญชวนสาธุชน มาร่วมเป็นเจ้าภาพ ตั้งโรงทานบริการนักบุญได้ ตลอดงาน ตลอดวัน ตลอดคืน
ขออานิสงส์ที่ท่านได้ทำบุญในครั้งนี้ขออย่าได้พบความข้องขาดขัดสน ขอจงได้มีทุนกำไรเพิ่มพูน
เจริญในหน้าที่การงาน ความบริบูรณ์จงบังเกิดมี แก่ท่านผู้มาเป็นเจ้าภาพ โดยทั่วกันทุกท่านเทอญ
เจริญในธรรม สาธุ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *