เดินจงกรมเจริญสติ ๒๑ ส.ค. ๖๔

ทุกวัน เวลา ๑๗.๐๐น. พระภิกษุแม่ชี และอุบาสิกา เดินจงกรมเจริญสติรอบผืนป่าใหญ่ ของวัดป่าจริยธรรม อันเป็นกิจวัตรของผู้รักความสงบ ผู้ใฝ่ในธรรม

อานิสงส์ของการเดินจงกรม ๕ ประการ

๑. อทฺธานกฺขโม โหติ ทำให้เป็นผู้เดินทางไกลได้ทน

๒. ปธานกฺขโม โหติ ทำให้เป็นผู้ทำความเพียรได้ทน

๓. อปฺปพาโธ โหติ ทำให้เป็นผู้มีความไข้เจ็บน้อย

๔. อสิตํ ปีตํ ขายิตํ สายิตํ สมฺมา ปริณามํ คจฺฉติ ทำให้อาหารที่กิน ดื่ม เคี้ยว ย่อยได้ดี

๕. จงฺกมาธิคโต สมาธิ จิรฎฺฐิติโก โหติ สมาธิที่บรรลุในขณะเดินจงกรมตั้งแน่วแน่อยู่ได้นาน
(อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต จังกมสูตร)

อัลบั้มภาพเดินจงกรม ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *