วัดป่าจริยธรรม

วัดป่าจริยธรรมตั้งอยู่ บ้านเลยที่๒ หมู่๑๐ บ้านวังเย็น ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย อยู่บนพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยภูเขา และป่าไม้ โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๒๐ ไร่โดยประมาณ ที่ผ่านมามีเจ้าอาวาสปกครองทั้งสิ้น ๔ รูป โดยวัดป่าจริยธรรม ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ โดยเริ่มพระอาจารย์ประเสริฐ ซึ่งเดินธุดงค์ผ่านมาและเห็นว่าที่แห่งนี้เหมาะสำหรับเจริญภาวนาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ปรึกษากับญาติโยม และได้ร่วมใจกันสร้างให้เป็นวัดในที่สุด

หลังจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์เดินทางผ่านมาหลายรูปต่างเห็นว่าวัดนี้เหมาะแก่การภาวนา และได้อยู่จำพรรษา เมื่อออกพรรษาก็เที่ยวจาริกไปที่อื่น นอกจากที่วัดป่าจริยธรรม มีพื้นที่โดยประมาณ๒๒๐ไร่แล้ว ยังมีภูเขาที่อยู่ในการดูแลของวัดอีก๑ลูก และมีถ้ำอยู่หลายถ้ำ เมื่อครูบาอาจารย์เดินทางมาจำพรรษาบ้างก็อยู่ที่วัด บ้างก็อยู่ในถ้ำ เพื่อเจริญภาวนา เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งเดิมนั้น วัดป่าจริยธรรมชื่อ วัดถ้ำผาหม้อ และได้เปลี่ยนมาเป็น วัดป่าจริยธรรม(ถ้ำผาหม้อในภายหลัง)

ปัจจุบัน วัดป่าจริยธรรม มีครูบาอาจารย์มาอยู่จำพรรษา และได้นำพาญาติธรรมปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า และจัดให้มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี (๑๒เดือน) ทั้งคอร์สเข้มและคอร์สทั่วไป ต่างได้รับความสนใจจากญาติธรรมจากทั้งที่ใกล้และไกลเป็นจำนวนมาก

ญาติธรรมผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมคอร์สเข้มในแต่ละเดือน ทั้งผู้เก่าแและผู้ใหม่ ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนของผู้แจ้งความประสงค์
ขอเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในแต่ละเดือนและในแต่ละปี ซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นอย่างมาก และความสนใจในธรรมะเพิ่มมากขึ้น
แสวงหาสัจจะธรรมมากขึ้น

ทางวัดได้มุ่งเผยแผ่ธรรมะอย่างเป็นระบบมีความมุ่งมั่นในการเผยแผ่ธรรมะอย่างจริงจัง จึงได้จัดตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แห่งที่๗๔ ของประเทศไทยขึ้น เพื่อเผยแผ่ธรรมะในเชิงลึก ซึ่งสามารถเข้าถึงคนได้ทุกระดับชั้น มีผู้ดำเนินรายการ และรายการธรรมะสื่อธรรมะที่นำมาออกอากาศทุกชั่วโมง และเป็นธรรมะที่ตรงกับคำสอนในทางพระพุทธศาสนา เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ มุ่งสู่ปัญญา ตามแนวทาง ของพระพุทธศาสนา

พระครูจริยสารธรรม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *